Menu

Hvordan kroppspråket former oss

Det er skrevet og sagt mye om hvordan vårt kroppsspråk påvirker måten andre oppfatter oss på. Kroppsspråket vårt er ansett som det absolutt viktigste verktøyet i vår kommunikasjon og bevissthet om hvordan vi bruker kroppen i forskjellige situasjoner kan være avgjørende. Gode eksempler på dette er på jobbintervju, når vi gjør presentasjoner, som leder, som selger, etc.

Men hvordan påvirker vårt eget kroppsspråk oss selv?

Det viser seg at måten vi bruker kroppen vår har en svært viktig påvirkning også på oss selv og en av de absolutt enkleste og mest effektive vanene vi kan utvikle er gode vaner knyttet til vår egen holdning og kroppsspråk.

For å illustrere dette har jeg lagt ved to videoer - den første er en kort 2 minutters video av den amerikanske coachen Tony Robbins. Den andre videoen er en 20 minutter lang TED-talk av Amy Cuddy, som underbygger påstandene i den første videoen på en mer inngående måte.

Så la oss først få to (intense) minutter med Tony Robbins:

 Og som Robbins sa, la oss deretter se på Amy Cuddy sin TED-talk om "hvordan vårt kroppsspråk skaper hvem vi er";

Kroppsspråket vårt er et perfekt eksempel på hvordan det er de små tingene som skaper den store forskjellen.

Tenk smått. Gjør det enkelt. Skap nye vaner!

 

back to top