Menu

Hvor lang tid tar det å etablere en vane?

Hvor lang tid dager det å skape en ny vane? Dette er vel antakelig det spørsmålet jeg får flest ganger når jeg er ute og holder kurs og foredrag. Det finnes noen seiglivede myter der ute, men heldigvis finnes det også noen gode svar man faktisk kan bruke.

 

Det finnes mange myter omkring vaner ,spesielt  selvhjelpslitteraturen og noen av dem har vist seg å være ganske så seiglivede. Den mest utbredte myten er at det tar 21 dager å etablere en ny vane. Denne myten stammer sannsynligvis fra boken «Psycocybernetics» av Dr Maxwell Maltz, først plastisk kirurg og deretter psykolog. Han observerte at pasienter som hadde gjennomført plastisk kirurgi vanligvis ble vant til sitt nye ansikt etter tre uker. Det samme observerte han hos pasienter som hadde amputert en kroppsdel; fantomsmerter så ut til å avta eller bli borte etter 3 uker. Han trakk også frem eksempelet med at folk ser ut til å måtte bo i et nytt hus i 21 dager før de begynner å føle seg hjemme der.

 

Men det er selvsagt en forskjell på å venne seg til noe og å skape en vane.

 

Et annet eksempel er fra Erik Bertrand Larssen sin bok «Bli best med mental trening». Der skriver han blant annet «Hvis du gjør en ting tretten ganger, er det blitt en vane» (s 150) og dette gjentas på side 160; «Undersøkelser viser, som jeg allerede har nevnt, at en handling blir en vane når du har repetert den 13 ganger».

 

Opphavet for denne påstanden er vanskelig å finne og undersøkelsen han henviser til er ikke spesifisert. En mulig årsak er jo at forfatteren rett og slett har funnet på dette selv, men det vites ikke. Selvhjelpslitteraturen har jo tradisjonelt sett en stor forkjærlighet for magiske tall som 7, 12 og 21 - så kanskje 13 repetisjoner er et forsøk på å skille seg ut. Hva vet jeg. Men denne påstanden er selvsagt ikke riktig og i anstendighetens navn bare sprøyt.

 

Men hva sier reell forskning?

 

Heldigvis finnes det god forskning på området. Forskere ved University College i London fulgte 96 frivillige mennesker i en 12 ukers periode, der disse skulle gjennomføre en vaneendring. Basert på denne studien blir det antydet at tiden det tar fra man begynner med en atferd til det er en automatisert vane varierer fra 18 til 254 dager, med et gjennomsnitt på 66 dager. 

 

Det vil altså si at det er et ekstremt stort spenn i svaret på spørsmålet om hvor lang tid det tar å skape en ny vane. Årsaken er selvsagt at en vane er ikke en vane - det er stor forskjell på kompleksiteten til en vane. I tillegg er vi mennesker forskjellige og vi har forskjellige tilknytninger til den vanen som implementeres. En person som sterkt misliker å jogge vil for eksempel måtte påregne å bruke en litt mer langsiktig strategi for å etablere en løpevane enn en person som i utgangspunktet liker å løpe, men bare ikke gjør det regelmessig. 

 

Det er også slik at det er en grense for hvor "vanemessig" enkelte handlinger kan bli. Det er for eksempel utopisk å tro at det å gå på trening skal bli så automatisert at du plutselig finner deg selv på treningssenter uten å huske at du verken har pakket bagen eller gått dit. Det man ser er at ved repetisjoner over tid øker graden av automatikk knyttet til en gitt vane, inntil man treffer et platå og den aktuelle handlingen har nådd sitt maksimale nivå av automatikk.

Så når du skal sette deg et mål og skape en ny vane, så bør du i det minste være forberedt på å jobbe med dette i 66 dager. Kanskje lenger - kanskje kortere.

 

Så nå vet du også at neste gang du leser eller hører noen som sier at «det tar 13 repetisjoner for å skape en ny vane» - at du bør lukke boken eller se etter nærmeste nødutgang. 

 

Det ville være en god vane :-)

 

back to top