Menu

I dagens verden er effektiv læring bedriftens viktigste konkurransefortrinn!

 

Alle bedrifter ønsker å utvikle dyktige, motiverte og kompetente medarbeidere og jeg hjelper offensive bedrifter med å designe effektive læringsprogrammer og istandsette dem til å drive disse fremover selv.

 

Dette gir bedriften et sterkt eierskap til prosessene, fører til økt kunnskapsdeling og det gir bedriften unike utviklingsmuligheter for de rette medarbeiderne gjennom at de får anledning til å bli en del av internopplæringen i selskapet.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan dere kan lykkes med å utvikle deres medarbeidere.

 

 

 

Mitt navn er Leif Erik Moe Paulsen og jeg jobber primært med to ting:

Joomla

1: Jeg holder foredrag og inspirerer til mer effektiv læring og utvikling i organisasjoner og bedrifter. Det handler om å ha en offensiv holdning til endring og til å ha gode strategier for å både forholde seg til og å skape nye vaner.

Les mer om foredrag her.

2: Jeg designer og gjennomfører effektive trenings- og læringsprogrammer internt i bedrifter. Jeg jobber med offensive og spennende bedrifter, som tenker nytt og som ser verdien i å investere i utvikling av sine medarbeidere.

Les mer om trenings- og læringsprogrammer her.